Information - Indirekt Eld (ITC Land Systems)

Mallar

Jag har skapat ett antal mallar för scenarioskapare att kopiera/klistra in på sina scenarios, dessa finnes här: https://github.com/Kingtiger45/ITC_Reference

Lägga till eller dra ifrån ammunition

För att lägga till extra eller special ammunition använder man addMagazines inuti enhetens init field enligt exemplet nedan: if (isServer) { this addMagazines ["granatens namn", antal granater]; } )
1
if (isServer) { this addMagazines ["itc_land_g155lgm", 20]; }if (isServer) { this addMagazines ["itc_land_g155lext", 20]; }
Copied!
För att ta bort granater ur ett magasin, tex man vill inte att spelaren ska ha tillgång till ICM som är standard så används removeMagazines enligt exemplet nedan: this removeMagazines "itc_land_g155ill";

Ammunition 155mm

  itc_land_g155hex - High Explosive
  itc_land_g155smo - Smoke
  itc_land_g155ill - Illumination
  itc_land_g155icm - DPICM
  itc_land_g155map - Mines Anti Personell
  itc_land_g155mat - Mines Anti Tank
  itc_land_g155pgm - GPS Guided Munition
  itc_land_g155lgm - Laser Guided Munition
  itc_land_g155ext - EXTRA
TA REDA PÅ HUR MAN LASTAR EXTRA AMMO I LASTBILAR TILL 155!

Ammunition 230mm RakArt

  itc_land_m230hex_12rnd - High Explosive
  itc_land_m230pgm_12rnd - GPS Guided HE
  itc_land_m230pgm_6rnd
  itc_land_m230icm_12rnd - DPICM
  itc_land_m230icm_6rnd
  itc_land_m230gicm_12rnd - Guided DPICM
  itc_land_m230gicm_6rnd
  itc_land_m230mat_12rnd - Mines Anti Tank
  itc_land_m230map_12rnd - Mines Anti Personell

Ammunition 82mm GRK

  ACE_1Rnd_82mm_Mo_HE - High Explosive
  ACE_1Rnd_82mm_Mo_Smoke - Smoke
  ACE_1Rnd_82mm_Mo_Illum - Illumination
  ACE_1Rnd_82mm_Mo_HE_Guided - GPS Guided Munition
  ACE_1Rnd_82mm_Mo_HE_LaserGuided - Laser Guided Munition
För att lägga till eller dra ifrån granater i en ammolåda till GRK används följande:
clearMagazineCargo this; - Om man vill tömma lådan på tidigare innehåll if (isServer) then { this addMagazineCargoGlobal ["ACE_1Rnd_82mm_Mo_Smoke", 20]; } - För att fylla på 20 granater SMOKE.
Om man vill fylla lådor med mer än standard 8 granater så kommer man behöva justera vikten på dom då dom är för tunga för att flytta annars, detta gör man i lådans init-field ACE_maxWeightCarry = 100000; ACE_maxWeightDrag = 100000;
Last modified 2yr ago