Resurser

1 Introduktion

Som scenarioskapare i Arma Sweden har du total frihet att forma ditt scenario precis så som du vill ha det. Vi har dock sedan gruppen skapades utvecklat en viss standard för våra scenarion. För att hjälpa dig med att uppnå denna standard så bidrar vi med mallar som du kan använda dig av när du skapar scenarion till oss.
Instruktionerna på denna sida förutsätter att du använder dig av en av våra mallar. Mallarna hittar du under våra utvecklingsresurser:

2 Scenariomallar

Under utvecklingsresurserna hittar du två scenariomallar: en för COOP-scenarion som byggs helt i Eden (Eden 3D Editor, även känt som 3den), och en för ZGM-scenarion som styrs live av Zeus. Mallarna har lite olika egenskaper som förklaras under följande sektioner.
Det viktigaste som ingår i mallarna är följande:
  • Färdiga svenska roller anpassade till våra modifikationer
  • Respawn-system med spectator-möjlighet
  • Valbara parametrar i spellobbyn
När du väljer mall är det viktigt att tänka på hur ditt scenarioflöde ska vara. Nedan förklaras vilken mall du ska välja beroende på din situation.
Välj COOP-mallen under en eller mer av följande omständigheter:
  • Du vill skapa ett självgående scenario som kan köras från början till slut utan extra hjälp eller ingripande från scenarioskaparen.
  • Du vill skapa ett självgående scenario, men med möjligheten att bryta in som Zeus vid behov.
  • Du vill skapa egna grupper som visas i lobbyn.
Välj ZGM-mallen under en eller mer av följande omständigheter:
  • Du vill bygga ditt scenario som Zeus, från början till slut.
  • Du vill att spelare ska ha fritt val av roll (spelare väljer roll i respawn-menyn).
  • Du vill skapa ett klassiskt Zeus-scenario med valfria roller, men vill skapa en del eller hela innehållet i Eden i förväg.

3 Roller

Rollerna kan läggas till i din Arma 3-profil och därefter användas när du bygger dina scenarion. Det är enkelt gjort att glömma utrustning när man skapar scenariot; därför är det bra att använda rollerna för att säkerställa att ingenting saknas. Rollerna kan också modifieras till behovet av ditt scenario.

4 Exempelscenarion

Under exempelscenarion ligger ett par färdiga scenarion som vi tidigare har spelat. Syftet med dessa är att ge dig inspiration som scenarioskapare, och för att se hur ett typiskt scenario är uppbyggt.
Last modified 1mo ago