Bruk av helikopter
Riktlinjer om du planerar att använda dig av helikopter som resurs i ditt uppdrag.
OBS! Denna sida är inte klar.

1. Grund

Helikoptern är ett stort verktyg och därmed ett roligt verktyg men i våra scenarion används den ibland inte rätt. Problemet är inte piloterna eller den sidan av problemet utan det är hur uppdragen är uppbyggda för att stödja detta. Därför ska vi nu gå igenom ett par riktlinjer eller saker man kan tänka på för att utnytja helikopterns förmåga och se till att spelarna bakom spakarna har så rolig som möjligt.

1.1 Exempel på vanliga fel eller problem

    Uppdrag där helikoptrar finns med men uppgifter för de saknas. Det finns lättare alternativ till helikopter eller att problemet löses av något annat. Detta leder till inga uppgifter för piloterna och därmed mycket väntan i bas.
    Helikoptern som skjukvårds resurs är inget problem i sig med det måste göras på rätt sätt. Sätter man helikoptern som medical vehicle kommer det oftast leda till att helikoptern beordras att landa på ett ställe för att sedan stå där i X antal minuter medans infanteriet gör sitt. Ett mer spännande alternativ är att ha en medical facility i basen.
    Har man planerat att ha ett fullt helikopter besättning med uppdragspecialister och andra piloter måste det också finnas uppgifter för dessa att genomföra. Om inte blir uppdraget snabbt tråkig då de knappt får göra eller se något.

1.2 Vad som borde finns med

    Se till att att målen i uppdraget befinner sig en längre sträcka från startpunkten och mellan varandra så att en helikopter kommer till användning och därmed ha inte med några andra transport medel.
    Som tidigare nämnt är skukvård en stor del av en helikopters uppgift men den ska göras på rätt sätt. För realismen och för att det ska vara roligare borde en medical facility placeras i basen och därmed vara de ända stället som man kan sätta PAK på skadade under uppdraget. Detta leder till att om en allvarig skada sker kommer helikopter kallas in för medivac och därmed hämta upp patienten. Där tar uppdrag specialisterna över skjukvården och stabiliserar patienten påvägen tillbaka till bas för ytterliggare skjukvård. Detta ger mer realism och mer action till både pilot men också trupperna på marken. OBS! Detta funkar också bäst på one-life uppdrag.
Denna sida gäller främst transport helikoprar och är skriven därefter.
Last modified 1yr ago